HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Računovođa

Program usavršavanja

Trajanje programa: 180 sati, od čega 70 sati teorijske nastave, 50 sata vježbi i 60 sati praktične nastave

Uvjeti za prijavu:
– navršenih 18 godina;
– završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist ili komercijalist i najmanje 1 godina radnog iskustva na knjigovodstveno/računovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca;
– završena bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje 3 godine radnog iskustva na knjigovodstveno/računovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca.

Potrebna dokumentacija za upis:
1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (original)
3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
4. Osobna iskaznica (kopija)
5. Prijavnica za upis (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Nastavne cjeline u okviru programa:
1. Regulativni okvir računovodstva
2. Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
3. Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
4. Primjena računalnih programa u računovodstvu
5. Zaštita na radu
6. Praktična nastava

Polaznik će po završetku programa znati:
– primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja te financijske uspješnosti
– usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja i financijske uspješnosti
– odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti
– sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
– primijeniti zakonske propise pri vođenju financija, računovodstva i poreza
– koristiti računalne programe za vođenje financija i računovodstva i poreza
– primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije između sektora s ciljem povećanja učinkovitosti
– primijeniti pravila zaštite na radu, pružanja prve pomoći i zaštite od požara, na stručan i siguran način.