HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Voditelj/ica za izradu i provedbu EU projekata

Program usavršavanja

Trajanje programa:156 sati

Stručno-teorijska nastava:80 sati teorijske nastave i 76 sati vježbi

        Uvjeti za prijavu:

 1. završena VŠS ili VSS prema pred-bolonjskom sustavu ili prvostupnik odnosno magistar prema bolonjskom sustavu
 2. poznavanje engleskog jezika i rada na računalu

       Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica (original)
 3. osobna iskaznica (kopija)
 4. diploma (original)
 5. prijavnica za program usavršavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • razlikovati glavne vrste EU fondova koji su na raspolaganju za financiranje projekta
 • izraditi projektni prijedlog u skladu s prioritetima i ciljevima natječaja
 • izraditi logičku matricu projektnog prijedloga uz pomoć različitih analiza i alata
 • izraditi prijavni obrazac projektnog prijedloga koji sadrži opis projektnih aktivnosti i metodologiju provođenja  projekta
 • predvidjeti projektne troškove i izraditi proračun projekta (opravdati troškove, ispravno prikazati izvore financiranja)
 • upravljati projektnim aktivnostima i resursima
 • komunicirati sa ugovornim tijelom, suradnicima i dionicama u projektu na primjeren način ( pisanje izvještaja, vidljivost projekta, administracija projektne dokumentacije)

Nastavne cjeline:

 • Uvod u upravljanje projektnim ciklusom i EU fondovi
 • Planiranje projekta korištenjem logičke matrice
 • Pisanje prijavnice i detaljno planiranje aktivnosti
 • Izrada proračuna projekta
 • Implementacija, monitoring i izvještavanje
 • Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi