HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Samostalni/a računovođa/tkinja

Program usavršavanja

Trajanje programa:204 sata

Stručno-teorijski dio: 45 sati

Vježbe: 39 sati

Praktična nastava: 120 sati

       Uvjeti upisa:

 1. završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica
 2. završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti ( test znanja)

       Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja ( dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti ( prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja ( imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti ( prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 • Koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Regulativni okvir računovodstva
 • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
 • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskih rezultata
 • Računovodstvo na računalu
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Računovodstveni poslovi za djelatnosti proizvodnje
 • Računovodstveni poslovi za djelatnosti trgovine
 • Računovodstveni poslovi za uslužne djelatnosti