HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

KnjigovođaProgram osposobljavanja

Trajanje programa: 170 sati, od čega 67 sati teorijske nastave, 43 sata vježbi i 60 sati praktične nastave

Uvjeti za prijavu:
• navršenih 18 godina;
• završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju.

Potrebna dokumentacija za upis:
1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (original)
3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
4. Osobna iskaznica (kopija)
5. Prijavnica za upis (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Nastavne cjeline u okviru programa:
1. Uvod u knjigovodstveno poslovanje
2. Temeljne knjigovodstvene kategorije i tehnike knjiženja
3. Analitička knjigovodstva
4. Novčano poslovanje
5. Primjena računalnih programa u knjigovodstvu
6. Praktična nastava

Polaznik će po završetku programa znati:
• pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu
• primijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova
• koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga
• pripremiti i knjižiti knjigovodstvene podatke za mjesečnu, periodičnu i godišnju obradu
• pripremiti dokumentaciju za sastavljanje financijskih izvještaja
• primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije
• primijeniti pravila zaštite na radu, pružanja prve pomoći i zaštite od požara, na stručan i siguran način.