HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Upisi u 3. ciklus – elektrozavarivači

Upisi u 3. ciklus programa osposobljavanja za elektrozavarivača traju od 5. do 15. svibnja 2014. Svi zainteresirani koji udovoljavaju uvjetima mogu prijavnicu i potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresu Obrtničkog učilišta POUKA, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica.