HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Program usavršavanja za poslove voditelja za izradu i provedbu EU projekata

Program usavršavanja za poslove voditelja za izradu i provedbu EU projekata započeti će 25. veljače i trajati do 18. travnja 2019. godine.
Ovim programom stječu se kompetencije za izradu i provedbu projekata (upravljanje projektnim ciklusom, logička matrica, planiranje aktivnosti i pisanje prijavnice, izrada proračuna projekta, implementacija, monitoring, izvještavanje, studija izvedivosti i analiza troškova i koristi).