HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

(Hrvatski) ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ZNANJEM DO KRUHA”

News, 22.10.2021.