HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

(Hrvatski) ZAVRŠENO OSPOSOBLJAVANJE ZA PRIPREMATELJA/ICU PIZZA I BUREKA U OKVIRU PROJEKTA “ZNANJEM DO KRUHA”

News, 22.4.2021.