HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

(Hrvatski) UPISI U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA PRIPREMATELJA PIZZA I BUREKA U OKVIRU PROJEKTA „ZNANJEM DO KRUHA“

News, 19.1.2021.