HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

(Hrvatski) POZIV NA EDUKACIJU “TEHNIKE PRECIZNE POLJOPRIVREDE”

News, 24.11.2022.