HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

(Hrvatski) ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA OBRTNIČKOG UČILIŠTA POUKA

News, 23.3.2021.