HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

ELEKTROZAVARIVAČI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI

EU projekti, Novosti, 21.11.2018.

Polaznici programa osposobljavanja za elektrozavarivača (njih 9) pohađaju praktičnu nastavu, a odrađuju je u svakodnevnom radnom procesu u poduzeću Rasco d.o.o. i S.C. metalne konstrukcije d.o.o. Nakon odrađene praktične nastave polaznici će znati prepoznati osnovne tehničke materijale, postupke toplinskih obrada, definirati postupke spajanja, prepoznati vrste spojeva za zavarivanje, prepoznati izvore struje za zavarivanje, odabrati i prepoznati elektrode za zavarivanje, poznavati određene tehnike i položaje zavarivanja i sl.

Program se provodi u okviru projekta „Učenjem do posla“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te je besplatan za sve polaznike. Projekt „Učenjem do posla“ kandidiran je u okviru poziva „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“, a cilj mu je unaprjeđenje znanja i vještina osoba s nižom razinom kvalifikacije ili bez kvalifikacije te dugotrajno nezaposlenih u svrhu povećanja njihove zapošljivosti. Partner u provedbi aktivnosti je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci.

Praktična nastava započela je 15. listopada, te će nakon odrađenih 250 sati praktične nastave polaznici polagati završne provjere te dobiti uvjerenja o osposobljavanju.